ISO 27001 eCertificate

Veiligheid staat centraal bij onze activiteiten en ons dagelijks werk. We verwerken informatie over jouw transacties op een verantwoorde manier. Dat wordt gegarandeerd door ons ISO 27001-certificaat: de bekendste internationale norm die voorschriften vastlegt voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). Een ISMS is een systematische benadering over hoe gevoelige informatie op een veilige manier beheerd kan worden. Deze norm kijkt niet alleen naar vereisten en maatregelen, het neemt ook mensen, processen en IT-systemen op in een risicobeheerproces.

ISO IEC certificaat