De vennootschap heeft op het materiaal een vrijwaringsplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen (zowel hardware en/of software) die nooit verder strekt dan deze van haar leveranciers. Deze waarborg blijft beperkt tot herstel of vervanging van enig gebrekkig onderdeel voorzover onze vennootschap hierdoor onmiddellijk op de hoogte werd gebracht en er geen tussenkomst is geweest van een derde. Voor iedere verplaatsing zullen de administratieve kosten alsook de kosten voor de verplaatsing, in rekening worden gebracht. De omvang van deze waarborg is bepaald naar gelang het al dan niet ondertekende servicecontract. Alle indirecte schade (zoals bvb. een daling in het zakencijfer en derving van winst) worden formeel uitgesloten uit de waarborg. De waarborg vervalt bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, bij tussenkomst van derden, niet-naleving van de voorwaarden inzake temperatuur en vochtigheid, verandering van stroom, verkeerd gebruik, gebrek aan toezicht en meer in het algemeen bij elke oorzaak die niet inherent is aan het normale gebruik van het verkochte materiaal.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

We sturen slechts 1 nieuwsbrief per maand

Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.