Indien u klachten heeft kan u een e-mail sturen naar klantendienst@be.ccv.eu.

In geval van betwisting is huidig contract onderworpen aan de verschillende overeenkomsten van Den Haag inzake vorming van koopcontracten en de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. Voor het overige zullen alle betwistigen uitsluitend geregeld worden overeenkomstig het Belgisch recht. Bij interpretatieproblemen van de vertaling van huidige verkoopsvoorwaarden in vreemde talen zullen partijen zich beroepen op de Nederlandse versie. Enkel de rechtbank waar de maatschappelijk zetel van CCV Belgium NV zich bevindt, zal bevoegd zijn.