Foutmelding ‘download needed’

Als de betaalterminal ‘Download needed’ in het display weergeeft, betekent dit dat de terminal een fraudemelding geeft en defect is. Dit betekent overigens niet dat er daadwerkelijk fraude met de betaalautomaat is gepleegd. Bel na het constateren van deze melding direct het Service Center.