Wat betekent de melding ‘We missen nog informatie om je screening te kunnen afronden’ op mijn MyCCV-dashboard?

CCV voert als financiële instelling en transactieverwerker een uitvoerig Know Your Customer (KYC) beleid. Door onze klanten en hun activiteiten te kennen, kunnen we onze integere ondersteuning garanderen. Daarnaast voldoen we op deze manier aan de aangescherpte wet- en regelgeving rond Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht). 

Hiervoor hebben we bepaalde identiteits- en bedrijfsgegevens nodig die bij elke nieuwe klant of nieuwe aanvraag voor transactieverwerking worden opgevraagd. Maar ook onze trouwe klanten vragen we regelmatig om deze informatie up-to-date te zetten door middel van periodiek nazicht. Zodra we gegevens van je nodig hebben, zowel als nieuwe als actieve klant, ontvang je hiervoor een uitnodiging per mail, op je MyCCV dashboard in de vorm van een melding op de hoofdpagina en als melding bij de notificaties. Via de knop ‘Screening afronden’ op je dashboard kan je ons de ontbrekende informatie bezorgen.  

Deze melding wordt enkel zichtbaar op het dashboard van een MyCCV-beheerdersaccount of een MyCCV-gebruikersaccount dat tot een gebruikersgroep behoort met machtiging om de screeningsgegevens te bewerken.