Welke aanvullende gegevens heeft CCV van mij nodig?

CCV voert als financiële instelling en transactieverwerker een uitvoerig Know Your Customer (KYC) beleid. Door onze klanten en hun activiteiten te kennen, kunnen we onze integere ondersteuning garanderen. Daarnaast voldoen we op deze manier aan de aangescherpte wet- en regelgeving rond Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht). 

Hiervoor hebben we bepaalde identiteits- en bedrijfsgegevens nodig die bij elke nieuwe klant of nieuwe aanvraag voor transactieverwerking worden opgevraagd. Maar ook onze trouwe klanten vragen we regelmatig om deze informatie up-to-date te zetten door middel van periodiek nazicht. Zodra we gegevens van je nodig hebben, zowel als nieuwe als actieve klant, ontvang je hiervoor een uitnodiging per mail, op je MyCCV dashboard in de vorm van een melding op de hoofdpagina en als melding bij de notificaties. 

 

Identificatiegegevens 

Dit is algemene klanteninformatie zoals: 

  • Ondernemingsnummer en adresgegevens van het bedrijf 
  • Naam contactpersoon en contactgegevens 
  • Rekeningnummer voor facturatie via automatische inning 
  • Bedrijfsrekeningnummer uitbetaling transacties 
  •  

 

Activiteiten 

Als financiële instelling hebben we inzicht nodig in de activiteiten waarbij onze betaaloplossingen gebruikt worden. We willen weten voor welke goederen of diensten er via onze transactieverwerking zal betaald worden. Deze activiteiten dienen terug te vinden zijn in de NACE-codes van de vestigingseenheid waarvoor onze ondersteuning wordt aangevraagd. CCV kan voor bepaalde activiteiten bijkomende toelichting opvragen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de handel wordt uitgevoerd.  

 

Transactiegegevens 

We zijn verplicht om het verwachte betalingsverkeer van onze klanten in kaart te brengen. Hiertoe vragen we inschattingen op rond een aantal transactiewaarden met betrekking tot elektronische betalingen die via onze terminals of online betaalplatformen zullen worden verricht.  

Verwachte jaaromzet 

Je jaaromzet is de totale omzet via jouw betaalproducten van CCV op een bepaalde locatie. Heb je meerdere betaalproducten (betaalautomaat, webshop, betaalapp) via CCV op deze locatie, bereken dan de verwachte jaaromzet voor alle producten samen.   

Rekenvoorbeeld nodig? Gemiddeld transactiebedrag x aantal transacties per dag x aantal openingsdagen op jaarbasis x aantal CCV-betaalproducten op deze locatie.   

Maximale transactiewaarde 

Hoeveel betaalt iemand maximaal voor het duurste product en/of de duurste dienst die je zal afrekenen met dit CCV-betaalproduct op deze locatie. 

Gemiddelde transactiewaarde 

Wat is het gemiddelde transactiebedrag dat iemand afrekent via deze CCV-betaaloplossing op deze locatie? 

 

Internationale betrekkingen 

Is jouw bedrijf (of zijn onderdelen van jouw bedrijf) gevestigd buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of heeft jouw bedrijf (of onderdelen van jouw bedrijf) te maken met grensoverschrijdend handels- of betalingsverkeer buiten de EU/EER? We zijn graag op de hoogte van deze belangrijke informatie.  

 

Geweigerde diensten 

Indien je in het verleden door CCV of door een andere leverancier van financiële diensten of producten bent geweigerd als klant, willen we graag weten wat hier de reden voor was.  

 

Tekenbevoegden en Uiteindelijke Belanghebbenden 

Om een correct beeld te krijgen van de bedrijfsstructuur van onze klanten, vragen we om aan te tonen hoe de belangen en bevoegdheden zijn verdeeld. We onderscheiden hierbij de tekenbevoegde functiehouders of wettelijke vertegenwoordigers en de uiteindelijke belanghebbenden of UBO’s. De aangifte van wettelijke vertegenwoordigers dient overeen te stemmen met het KBO-uittreksel. De aangifte van de uiteindelijke belanghebbenden, personen die meer dan 25% van de aandelen of belangen vertegenwoordigen, dient overeen te stemmen met het online UBO-register. Per persoon vragen we de volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en het land van domicilie op.  

Om het online UBO-register van je onderneming in te kijken of aan te passen, kan je terecht op de site van de Federale Overheidsdienst Financien. 

 

Politieke betrekkingen 

Vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet CCV verplicht alle politiek prominente personen of politically-exposed person (PEP) in kaart te brengen. Onder PEP’s verstaan we in de eerste plaats personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed. Maar ook de directe familieleden (partners, meerderjarige en minderjarige kinderen en ouders) of naaste geassocieerden (bijvoorbeeld iemand die met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft) van deze personen worden als PEP gezien. 

 

Bankafschrift

Transacties die via CCV verwerkt worden, kunnen enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer dat op naam staat van de onderneming. Om deze bevestiging te ontvangen hebben we een kopie bankafschrift nodig van de betreffende zakelijke rekening. Klik hier om meer te lezen over de verplichte controle op de zakelijke rekening.

 

Documenten 

Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming hebben we aanvullende documenten nodig om ons KYC-inzicht te vervolledigen. Dit kan gaan om een aandeelhoudersregister, een organogram, een vennootschapscontract, de statuten, … 

Klik hier om te zien welke informatie we nodig hebben voor de rechtsvorm van je onderneming. 

 

Identiteitscontrole 

De identiteitscontrole vormt de laatste stap bij het aanleveren van de bovenstaande screeningsinfo. Hiermee ontvangen we namelijk de bevestiging dat de ingevulde informatie door een wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming wordt ingediend.  

  • De meest eenvoudige manier is via de It’sMe app van de tekenbevoegde.
  • Via eID kan je je identiteit bevestigen door middel van je elektronische identiteitskaart.
  • De laatste methode is het manueel uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te uploaden en een € 0,01 transactie uit te voeren vanaf je persoonlijke privérekening. Zo kunnen we gegevens van de overschrijver afstemmen met het aangeleverde identiteitsbewijs. Let op: betalingen van zakelijke rekeningen worden niet geaccepteerd.