CCV BHV

Bij nood op de locaties in Arnhem en Velp zijn bedrijfshulpverlenende collega's op te roepen via onderstaand nummer. De taken van deze collega's zijn als volgt:

  • Het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
  • Beperken en bestrijden van brand
  • Beperken van gevolgen van ongevallen
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezige personen binnen het bedrijf
  • Alarmeren en samenwerken met externe hulpverlengingorganisaties