Externe schade

Externe schade is zichtbare en niet zichtbare fysieke schade aan en storingen van producten en/of diensten, welke veroorzaakt wordt door handelen van de klant, een derde of externe oorzaak.