1. FAQ
  2. Betaalautomaten (veel voorkomende handelingen)
  3. Storingen
  4. Wat betekent de storing ‘Download needed’?

Wat betekent de storing ‘Download needed’?

Als de betaalautomaat ‘Download needed’ in het display weergeeft, betekent dit dat de automaat een fraudemelding geeft en defect is. Dit betekent overigens niet dat er daadwerkelijk fraude met de betaalautomaat is gepleegd. Bel na het constateren van deze melding direct het Service Center, zij sturen een Field Engineer op locatie om de betaalautomaat te vervangen.