Gebruikersaccounts beheren in MyCCV

Er zijn twee types gebruikersaccounts in MyCCV: een beheerdersaccount en een MyCCV-gebruikersaccount. Een beheerdersaccount heeft toegang tot alle gegevens en instellingen in het klantenportaal. Voor een MyCCV-gebruikersaccount is die toegang beperkt. Dankzij het aanmaken van gebruikersgroepen kan je de rechten die een MyCCV-gebruikersaccount heeft (de toegang tot bepaalde menu’s en de machtigingen om instellingen aan te passen) bepalen. Lees hier hoe je gebruikersgroepen aanmaakt en een gebruikersaccount aan een bepaalde groep toekent.

Een nieuw MyCCV-gebruikersaccount kan aangemaakt worden door:

  • een beheerdersaccount
  • een MyCCV-gebruikersaccount dat door middel van een gebruikersgroep toegang heeft tot de instelling ‘Beheer van gebruikers’.

Een nieuw beheerdersaccount kan enkel aangemaakt worden door een bestaande beheerder. Klik hier om te lezen hoe je een beheerdersaccount aanmaakt.