Hoe kan ik de batterij van mijn betaalautomaat het beste opladen?

De maximale capaciteit van je batterij zal na verloop van tijd en gebruik minder worden. CCV heeft een best use guide ontwikkeld met daarin instructies voor het gebruik van de batterij. Door het opvolgen van deze instructies kun je de levensduur van je batterij verlengen.

Laad de batterij zo vaak mogelijk op
Bij een volledige laad cyclus, van helemaal leeg (0%) naar helemaal vol (100%), neemt de maximale batterijcapaciteit meer af dan bij bijvoorbeeld 10 korte laadcycli van bijna vol (90%) naar helemaal vol (100 %).

Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C!
Door chemische processen kan er een interne kortsluiting ontstaan in de batterij.

Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C!
De batterij kan oververhit raken waardoor de capaciteit van de batterij nadelig wordt beïnvloed.

Voorkom diepontlading
Diepontlading betekent dat de resterende batterijcapaciteit lager is dan 10%. Bij diepontlading kan er door chemische processen kortsluiting ontstaan in de batterij.