Verhoging prijs servicecontract

CCV is gerechtigd jaarlijks haar prijzen te indexeren op grond van artikel 9.5 van de Leveringsvoorwaarden CCV.