Mag CCV de prijs van het Servicecontract verhogen?

CCV is gerechtigd jaarlijks haar prijzen te indexeren op grond van artikel 9.6 van de Algemene Voorwaarden CCV.