Verhoogt CCV de prijs van het servicecontract jaarlijks?

CCV is gerechtigd jaarlijks haar prijzen te wijzigen op grond van artikel 9.5 van de Leveringsvoorwaarden CCV.

De servicecontracten (inclusief de jaarlijks gefactureerde softwarelicentie) zijn in 2022 geïndexeerd met 1,4%, afgerond op hele euro’s.