Waarom heeft CCV aanvullende gegevens nodig van mij?

Om je aanvraag af te kunnen ronden, dient een vertegenwoordigingsbevoegde ter verificatie van zijn of haar identiteit een transactie te doen van zijn of haar persoonlijke privérekening naar CCV. Houd de identifier van je bank of je telefoon daarom bij de hand. Verder heeft CCV van de vertegenwoordigingsbevoegde een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs nodig.

Wat heb je allemaal nodig bij een screening?

Persoonlijke gegevens

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • KVK-nummer
 • Btw-nummer

Transactiegegevens

Als transactieverwerker is CCV wetelijk verplicht om het verwachte betalingsverkeer van klanten in kaart te brengen. Het gaat hier om elektronische transacties (dus geen contante betalingen) die verwerkt worden door CCV. Deze gegevens zijn nodig om mogelijke risico’s uit te sluiten.

 • Verwachte jaaromzet van transacties (geen contante betalingen) in €.

Weet je jouw verwachte jaaromzet niet?

Deze kan je uitrekenen door de dagomzet met het aantal dagen dat je open bent te vermenigvuldigen. De uitkomst hiervan vermenigvuldig je met 52 (aantal weken in het jaar). Bijvoorbeeld: dagomzet = € 345 x 5 dagen open = € 1.725 x 52 weken = € 89.700 = verwachte jaaromzet.

 • Gemiddeld verwachte transactiebedrag (geen contante betalingen) in €.
 • Hoogst verwachte transactiebedrag (geen contante betalingen) in €. Denk hier bijvoorbeeld aan het duurste product/dienst dat je verkoopt eventueel in combinatie met andere artikelen.

Betaling & Facturering

 • IBAN-nummer
 • Gegevens bankrekeninghouder

Vertegenwoordigingsbevoegden

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Kopie ID

Uiteindelijk belanghebbenden onderneming UBO*

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer UBO
 • Geboortedatum UBO
 • Kopie ID

*UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van jouw bedrijf, of zeggenschap hebben over jouw organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Wil je meer weten over UBO’s, ga dan naar de site van de Kamer van Koophandel (KVK).