Waarom heeft CCV aanvullende gegevens nodig van mij?

Je klant kennen. Dat is voor jou als ondernemer belangrijk, toch? Voor CCV is het kennen van klanten óók belangrijk, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen met alles wat met betalen te maken heeft. En omdat we het wettelijk verplicht zijn. Knowing your customer, of KYC, zo heet dat. Het KYC-principe schrijft voor dat een financiële organisatie (zoals CCV) haar klant goed moet kennen, voordat deze als klant wordt geaccepteerd. Als iemand een bankrekening opent, een hypotheek afsluit of, in ons geval, een betaaloplossing met transactieverwerking afneemt, moet hij geïdentificeerd en gescreend worden.

Om je screening te doorlopen heeft CCV nog aanvullende informatie nodig.

Persoonlijke gegevens

Als eerste willen we de gegevens over jou en je bedrijf weten.

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • KVK-nummer
 • Btw-nummer

(Handels) Activiteiten

Welke handelsactiviteiten oefen je uit en/of welke goederen/diensten bied je aan? Voor elke locatie waar je een betaalautomaat of betaaloplossing van CCV gaat gebruiken, wordt een Merchant Category Code (MCC) bepaald. Deze MCC-code wordt gebruikt om jouw bedrijf te classificeren op basis van het soort goederen en/of diensten die je levert.

Geef in het kort een omschrijving waarin jij onderneemt, bijvoorbeeld: Verkoop van bloemen, planten en woonaccessoires.

Transactiegegevens

Als transactieverwerker is CCV wettelijk verplicht om het verwachte betalingsverkeer van klanten in kaart te brengen. Het gaat hier om elektronische transacties (dus geen contante betalingen) die verwerkt worden door CCV. Deze gegevens zijn nodig om mogelijke risico’s uit te sluiten.

 • Verwachte jaaromzet van transacties (geen contante betalingen) in €.

Weet je jouw verwachte jaaromzet niet?

Dit kan je uitrekenen door de dagomzet met het aantal dagen dat je open bent te vermenigvuldigen. De uitkomst hiervan vermenigvuldig je met 52 (aantal weken in het jaar). Bijvoorbeeld: dagomzet = € 345 x 5 dagen open = € 1.725 x 52 weken = € 89.700 = verwachte jaaromzet.

 • Gemiddeld verwachte transactiebedrag (geen contante betalingen) in €.
 • Hoogst verwachte transactiebedrag (geen contante betalingen) in €. Denk hier bijvoorbeeld aan het duurste product/dienst dat je verkoopt eventueel in combinatie met andere artikelen.

Internationale betrekkingen

Is jouw bedrijf (of onderdelen van jouw bedrijf) gevestigd buiten de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER) of jouw bedrijf (of onderdelen van jouw bedrijf) te  maken met grensoverschrijdend handels- of betalingsverkeer buiten de EU/EER? Dan willen we dit graag weten. Dit is belangrijk zodat we aan alle regels voldoen.

Geweigerde diensten

Heb je in het verleden weleens financiële producten/diensten aangevraagd, en ben je hiervoor geweigerd? Zo ja, dan willen we graag weten waarom je geweigerd bent.

Klantdossier informatie

CCV is verplicht om de Uiteindelijk Belanghebbende of ultimate beneficial owner (UBO*) en Tekenbevoegde Vertegenwoordigers van haar klanten te identificeren. Je vindt deze gegevens op het KVK uittreksel UBO-register of de statuten van je bedrijf. Bekijk hier het voorbeeld van een KVK uittreksel UBO-register.

Welke informatie hebben wij nodig:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf
 • Kopie identiteitsbewijs (ID), geen kopie rijbewijs. Lees onderaan dit artikel hoe je een kopie van je ID maakt via de KopieID-app van de Rijksoverheid.

*UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van jouw bedrijf, of zeggenschap hebben over jouw organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Wil je meer weten over UBO’s, ga dan naar de site van de Kamer van Koophandel (KVK).

Documenten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen. Om te voldoen aan de Wwft wet heeft CCV, als financiele dienstverlener, een aantal documenten nodig.

Heb je deze documenten niet in je bezit, dan kan je die tegen een kleine vergoeding opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Politieke betrekkingen

Vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet CCV verplicht alle politiek prominente personen of politically-exposed person (PEP) in kaart te brengen. Onder PEP’s worden verstaan personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden (zijnde partners, meerderjarige en minderjarige kinderen en ouders) of naaste geassocieerden (bijvoorbeeld iemand die met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft) van deze personen.

Identiteitscontrole

Om je screening af te kunnen ronden, dient de vertegenwoordigingsbevoegde zich te kunnen identificeren. Alleen zo kunnen wij er zeker van zijn dat jij ook echt jij bent.

Dat kan op vier verschillende manieren:

 • door een kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te uploaden en een € 0,01 transactie uit te voeren met je persoonlijke privérekening. Lees onderaan dit artikel hoe je op een veilige manier een kopie van je ID maakt.
 • via iDIN; log in met je privé bankrekening en bevestig je identiteit
 • met eID; door in te loggen en de identificatie af te ronden
 • of via itsme; log in op de itsme-app en bevestig je identeit.

Let op: betalingen van zakelijke rekeningen worden niet geaccepteerd

Hoe maak ik op een veilige manier een kopie van mijn identiteitsbewijs?

Er zijn twee manieren om een kopie van je identiteitsbewijs (ID) zoals een paspoort of identiteitskaart te maken. Een kopie met de KopieID-app of een papieren kopie.

1. Veilige kopie met de KopieID-app

Met de app KopieID kan je een kopie van je identiteitsbewijs de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) zijn maar ook een pasfoto of handtekening. Dit is afhankelijk van de organisatie en het doel van de kopie.

Je kan de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een handig filmpje en informatie over de KopieID-app vind je op de site van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

2. Veilige (papieren) kopie identiteitsbewijs

Maak je geen gebruik van de KopieID-app? Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maak je zo:

 • Maak in de kopie uw burgerservicenummer (BSN-nummer) onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie dat deze voor CCV is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

Bron: Rijksoverheid