Waarom vraagt CCV om mijn (bedrijfs)gegevens?

CCV voert als integere geregistreerde betalingsinstelling een screening uit om te beoordelen of onze contacten passen binnen ons acceptatiebeleid. Om je aanvraag succesvol te behandelen, vraagt CCV een aantal aanvullende gegevens van jou, je vertegenwoordiger(s), je bedrijf en je eventuele belanghebbende(n). Op basis van deze gegevens bewaken wij zowel onze integriteit als die van onze relaties.