1. FAQ
  2. Betaalautomaten (veel voorkomende handelingen)
  3. Batterij
  4. Welke factoren zijn van invloed op de levensduur van mijn batterij?

Welke factoren zijn van invloed op de levensduur van mijn batterij?

De levensduur van uw batterij is onder andere afhankelijk van het aantal volledige laadcycli. Na ongeveer 300 laadcycli, is de capaciteit van uw batterij gedaald naar 75%. De batterij is nog wel bruikbaar, maar is niet goed meer inzetbaar als een nieuwe batterij.

Ook de omgevingstemperatuur is van sterke invloed op het verlies aan capaciteit. Bij hogere temperaturen is het verlies aan capaciteit hoger dan bij lage temperaturen.