Compliance Officer

Als Compliance Officer met focus op Payment Schemes stimuleer en bewaak je vanuit een tweedelijns rol de naleving van betaalproduct gerelateerde contractuele verplichtingen en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Mastercard & Visa). Dit doe je in de context van de acquiring dienstverlening van CCV Group B.V. zodat CCV haar integere reputatie kan handhaven. Je coördineert het proces van betaalproduct gerelateerd risicomanagement vanuit een tweedelijns rol waarbij je gevraagd en ongevraagd adviseert over het beheersen van deze risico’s, monitort of CCV opereert binnen de risk appetite die zij hanteert op dit gebied en daarnaast intern rapporteert over eventuele tekortkomingen en risicomitigerende maatregelen. Ook lever je noodzakelijke input voor de verschillende periodieke externe rapportages voor de toezichthouders en betaalschema’s. Op tactisch-strategisch niveau vervul je een voortrekkersrol in het adresseren van Payment Scheme Compliance gerelateerde vereisten en zorg je dat je het bewustzijn ten aanzien van Payment Scheme Compliance in de organisatie vergroot. Je deelt je kennis binnen de organisatie en neemt deel aan diverse overleggen, onder andere met betrekking tot de Acquiring dienstverlening en de Customer Due Dilligence processen van CCV. 

Hoewel je vanuit binnen het risicoraamwerk van CCV in eerste instantie een focus zult hebben op betaalproduct gerelateerde risico’s, ben je ook zeer nauw betrokken bij bredere compliance-en risicomanagement gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van klant -en medewerker integriteit. Je adviseert en bewaakt dus niet alleen met betrekking tot het beheersen van potentiële betaalproduct risico’s, maar levert ook een actieve bijdrage ten aanzien van externe wet- en regelgeving, zoals de Wft, de Wwft en/of de vertaling daarvan in intern beleid en integriteitsnormen. Vanuit je rol heb je een rechtstreekse lijn met de andere Compliance professionals in het team, waaronder de Risk & Compliance Business Partner Acquiring & Processing Services. Tezamen met hen ben je verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het Compliance Monitoring programma en het Compliance Awareness programma. In lijn met de visie van CCV bouw je samen met je collega’s aan de verdere professionalisering van de afdeling Group Risk Management & Compliance en het verhogen van risico-eigenaarschap in de business.

Jouw profiel
Je hebt een stevige persoonlijkheid en een kritische blik. Je positioneert jezelf als een onafhankelijk adviseur met betrekking tot het organisatiebreed bewaken van betaalproduct gerelateerde risico’s. Je bent daarin uitstekend in staat om op gebalanceerde wijze de belangen vanuit de Payment Schemes, contractuele verplichtingen, de wet-en regelgeving (Wwft) en ook interne normen en waarden van CCV te incorporeren in business afwegingen. Je hebt snel inzicht in hoe de processen binnen de organisatie lopen en weet anderen te overtuigen van het belang van CCV’s contractuele verplichtingen en Payment Scheme Compliance. Vanuit jouw rol weet jij je stakeholders mee te nemen in de veranderingen binnen jouw vakgebied.

Wat je meeneemt:

  • een relevante afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau, bij voorkeur aangevuld met een Compliance opleiding
  • minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van compliance in een financiële instelling
  • aantoonbare actuele kennis van relevante betaalproduct gerelateerde wetgeving en ervaring met risicomanagement
  • affiniteit met bredere compliance gerelateerde wet-en regelgeving zoals de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en Financiering van terrorisme (Wwft)
  • een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift

Je nieuwe werkomgeving
Iedere dag maken wij miljoenen betalingen mogelijk. Daar zijn we trots op. Om dat te realiseren zijn we innovatief én betrouwbaar tegelijk. We sleutelen in de voorhoede aan de nieuwste technologie, maar staan ook met beide benen in de maatschappij. En dat zie je in je nieuwe werkomgeving. We zijn ambitieus, gericht op de toekomst, open en collegiaal. Vol vertrouwen in elkaar.

Bij ons werk je:

  • in een hybride werkomgeving waarbij je afwisselt tussen ons hoofdkantoor in Arnhem en het werken vanuit huis
  • met een contract voor bij voorkeur minimaal 32 uur per week (28 uur is bespreekbaar) 
  • in flexibele werktijden (in overleg) voor een marktconform salaris, reiskosten- en thuiswerkvergoeding
  • met 29 vakantiedagen per jaar (meer bij kopen kan)
  • in een enthousiast team Group Risk Management & Compliance met ongeveer 14 collega’s, waarbij je daarnaast veel samenwerkt met de overige afdelingen binnen CCV zoals de afdeling Acquiring & Processing Services, de afdeling Legal en diverse stakeholders binnen de business.

Reageer nu
Word jij enthousiast van deze vacature? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie. Die stuur je naar ons via de solliciteerknop hieronder. Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Neem voor meer informatie contact op met Linda Bongers of Elske Kuipers van Recruitment via 088-2289732. Als betaaldienstverlener zijn wij verplicht je te screenen. Daarom doorloop je een screeningsprocedure.
 

Compliance Officer