Governance codes

Bankierseed

Alle directieleden en commissarissen van CCV Group B.V. hebben de bankierseed afgelegd, hetgeen verplicht is sinds 1 januari 2013. De eed is voor CCV een bekrachtiging van haar bestaande beleid, dat aansluit op haar integriteitsbeleid en gedragscode.

Gedragscode

Van alle CCV Group B.V. medewerkers wordt verwacht dat ze handelen in overeenstemming met onze bedrijfswaarden en –principes, en dat ze het bedrijfsbeleid en de geldende wet- en regelgeving naleven. Onze bedrijfswaarden en -principes geven uitdrukking aan wie we zijn en hoe we door belanghebbenden gezien willen worden. Deze waarden en principes, die zijn vastgelegd in richtlijnen en beleid, zijn bedoeld om dagelijks door alle medewerkers in de praktijk te worden gebracht.

De directieleden en de commissarissen van CCV Group B.V. zien erop toe dat de principes uit de gedragscode worden geïmplementeerd en nageleefd. De gedragscode wordt door alle medewerkers van CCV expliciet onderschreven.

Download hier onze gedragscode in het Nederlands. Download hier het document in het Engels.