Screening

Voor duizenden ondernemingen, van groot tot klein, zijn de dagelijkse betalingen bepalend voor hun succes. Een dag zonder werkende betaaloplossing, is een dag waarop ondernemers een hoop omzet mislopen. Dagelijks vertrouwen onze klanten daarom op de betaaloplossingen van CCV en een juiste afhandeling van de ontvangen betalingen. Zo betrouwbaar als wij voor onze klanten zijn, willen wij ook als werkgever zijn.

Integriteit van onze medewerkers is voor ons daarom erg belangrijk. Op grond van de Wet Financieel Toezicht en de regelgeving van De Nederlandsche Bank en de Payment Card Industry screenen wij sollicitanten voor bepaalde integriteitsgevoelige functies binnen CCV.

Hoe vindt de screening plaats?

Voor de screening van nieuwe medewerkers werkt CCV samen met het bedrijf CV-OK. De volgende procedures en documenten zijn hierbij van belang:

  • Vaststellen van de identiteit van de sollicitant aan de hand van een geldig legitimatiebewijs;
  • Digitale verificatie van relevante diploma’s en getuigschriften;
  • Inwinnen van inlichtingen omtrent kredietwaardigheid, betaalgedrag, internetgedrag en de betrouwbaarheid bij voormalige werkgevers.
  • Voorvallen uit het verleden die betekenis kunnen hebben voor het oordeel over de betrouwbaarheid.
  • Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). De vergoeding voor het aanvragen van de VOG kunnen medewerkers declareren bij CCV.

De uitkomst van de screening wordt door CV-OK in een verslag met de sollicitant en CCV gedeeld. Bij indiensttreding wordt het verslag toegevoegd aan het personeelsdossier. Bij afwijzing van de sollicitant wordt het verslag vernietigd.