kyc_blog

Je klant kennen: belangrijk voor jou en voor CCV

Je klant kennen. Dat is voor jou als ondernemer belangrijk, toch? Voor CCV is het kennen van klanten óók belangrijk, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen met alles wat met betalen te maken heeft. En omdat we het wettelijk verplicht zijn. Knowing your customer, of KYC, zo heet dat. Het KYC-principe schrijft voor dat een financiële organisatie haar klant goed moet kennen, voordat deze als klant wordt geaccepteerd. Als iemand een bankrekening opent, een hypotheek afsluit of, in ons geval, een betaaloplossing met transactieverwerking afneemt, moet hij geïdentificeerd en gescreend worden. Wat betekent dit voor jou als potentiële of bestaande klant van CCV? We zetten de belangrijkste vragen op een rijtje.

Wat houdt de screening in?

Als je een betaalautomaat bij ons aanvraagt, vragen wij je om bepaalde bedrijfs- en persoonlijke informatie. Die vul je allemaal in in je MyCCV-omgeving, het nieuwe online portal van CCV. Geen enorme papierwinkel maar alles online, overzichtelijk geordend. Vragen die je in MyCCV moet beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

 • Wie is/zijn de eigenaar/eigenaren van de onderneming?
 • Zijn er nog meer belanghebbenden?
 • Waar ga je de betaalautomaat (voor) gebruiken?
 • Wat zijn je (verwachte) transactiegegevens?

Ook moet je jezelf (persoonlijk) legitimeren, aan de hand van een transactie van € 0,01 van je privé-rekening.

Als de ingevulde gegevens kloppen en wij daar geen vragen meer over hebben, dan is de screening voltooid. Hebben we nog wel vragen, dan melden we ons bij jou en duurt het screeningsproces vanzelfsprekend iets langer.

Tip: Neem er even de tijd voor om je gegevens in MyCCV in te vullen.  De aanvraag verloopt snel en soepel als je alles in één keer volledig invult. We zien vaak dat het screeningsproces door kleine dingen vertraging oploopt. Bijvoorbeeld als je niet je volledige naam invult zoals deze op jouw identiteitsbewijs staat. Voor een snel en soepel proces is het belangrijk dat de informatie meteen volledig is. Neem er dus de tijd voor en lees goed.

Wat is een UBO?

CCV moet - als financiële instelling - de identiteit van een UBO (Ultimate Beneficial Owner) of uiteindelijke belanghebbende kunnen vaststellen. Dit doen we aan de hand van twee criteria:

 • het houden van het uiteindelijke eigendom
 • het hebben van de uiteindelijke zeggenschap via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen

Artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bepaalt welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt:

 • B.V.'s en N.V.'s: de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Uitzondering op deze regel: beursvennootschappen.
 • Stichtingen en verenigingen: de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
 • V.O.F., maatschap, C.V. en rederij: de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
 • Kerkgenootschap: de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.
 • Trust: de trustees, de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n) van een trust

Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen als UBO aangemerkt worden als ze bijvoorbeeld op andere wijze uiteindelijke zeggenschap over een cliënt hebben.

Hoe lang duurt een screening gemiddeld?

Bij een eenmanszaak gaat het heel snel. Dan is het vaak binnen een week al rond. Gaat het om een complexer bedrijf - denk aan een BV met verschillende holdings - dan kan het langer duren. Dan gaat het om een paar weken.

Krijgen alleen nieuwe klanten met de screening te maken?

Tot nu toe was de screening alleen voor onze nieuwe klanten en voor bestaande klanten die een wijziging in hun bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld een nieuw KvK-nummer) aan ons doorgaven. Vanaf deze maand krijgen ook onze bestaande klanten de vraag om hun gegevens aan te leveren. Als bestaande klant krijg je vanzelf bericht van ons. Tot die tijd hoef je niks te doen.

Zitten er voordelen aan voor mij als klant?

Het voordeel voor jou is dat je na de screening een compleet MyCCV-account hebt. Dit gaat voor in de toekomst veel gemak opleveren. Waar je voorheen wijzigingen vaak via (online) formulieren moest doorgeven, kan je dit straks allemaal zelf doen in je MyCCV-portal. Je kunt binnen het portal zelfs printrollen of een extra betaalautomaat bestellen. Eén omgeving waarin je alles kunt regelen. Makkelijk toch?

Waarom is KYC belangrijk?

KYC-maatregelen zijn verplicht volgens de wet. De wet is erop gericht te voorkomen dat financiële organisaties zaken doen met kwaadwillende, criminele partijen. De wet geldt voor financiële organisaties, zoals banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers, beleggingsfondsen, maar ook CCV en andere organisaties die transacties verwerken bieden. De screening is nodig om te weten te komen met wie onze klanten precies zaken doen. En daarmee willen we voorkomen dat we zaken doen met klanten die geld witwassen, belasting ontduiken of terrorisme of andere criminele activiteiten financieren. Onze algemene veiligheid is er dus mee gebaat.

Waar kun je met aanvullende vragen terecht?

Neem ook eens een kijkje in de meest gestelde vragen en antwoorden over KYC. Natuurlijk kun je ook bellen met de helpdesk MyCCV (088 228 9849).