Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan CCV Nederland, handelsnaam van de CCV Group B.V. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, foto's, afbeeldingen, software en informatie in andere vorm, berusten bij CCV Nederland. Het verveelvoudigen en openbaar maken (opvragen en hergebruiken) van (delen van) de inhoud van deze website voor niet- persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCV niet toegestaan.