Leidende beginselen

Onze duurzaamheidsvisie is gebaseerd op zeven leidende beginselen: 

Gebaseerd op internationaal ‘thought leadership’

We dragen bij aan de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG – Sustainable Development Goals) van de VN en stemmen ons bedrijf af op de 10 beginselen van het VN Global Compact. 

Geïntegreerd in onze dagelijkse bedrijfsprocessen

Al onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de #WeCare-doelen van hun afdeling. 

Verankerd in de huidige context

Onze sterke en zwakke punten en ambities vormden de inspiratie voor het huidige #WeCare-programma. 

Geïmplementeerd als een systematisch bedrijfsbreed programma

We willen al onze kernprocessen afstemmen op het beginsel van duurzaam ondernemen, en zo onze bedrijven in hun geheel verbeteren. 

Gericht op actie en leren

We willen alles wat we geleerd hebben meenemen op deze reis en gebruiken om onze mvo-visie en ons mvo-programma te blijven verbeteren. 

Gecreëerd in een participatieve omgeving

#WeCare is gebouwd op overlegrondes met stakeholders. 

Gebouwd op de waarden van CCV

#WeCare is gebouwd op de kernwaarden van CCV; Connected, Reliable, Future-proof en Experienced. We willen onze nalatenschap eren en onszelf voor de komende jaren verbeteren.

Jaarlijkse ESG-verslag

Als betrouwbare provider van betaaloplossingen hechten wij veel waarde aan transparantie. Ons jaarlijks ESG-verslag (alleen beschikbaar in het Engels) weerspiegelt wat we jaar na jaar bereiken en waar we nog willen verbeteren. 

Onze duurzaamheidsscore

EcoVadis is 's werelds grootste en betrouwbaarste aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven met een wereldwijd netwerk van meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven. Met zijn goud status staat CCV in de top 5 procent van bedrijven in onze sector.

Onze Gedragscode voor businesspartners

Compliance is essentieel voor onze organisatie. Daarom eisen we van de businesspartners van CCV dat ze naast de landspecifieke wetgeving ook onze Gedragscode naleven. Deze Gedragscode gaat verder dan clausules inzake buitenlandse handel, gegevensbescherming en corruptiebestrijding. Het omvat ook ecologisch duurzame praktijken, verantwoorde inkoop van materialen, eerbiediging van mensenrechten, het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk, en nog veel meer.

Klokkenluidersysteem

Onze reputatie als betrouwbaar, eerlijk en respectvol bedrijf is van cruciaal belang voor ons succes. Daarom moedigen we je aan om je zorgen kenbaar te maken als je vermoedt dat CCV betrokken is bij onwettig, onethisch of anderszins ongepast gedrag dat kan leiden tot een ernstige schending van de toepasselijke wet- of regelgeving (nationale of Europese wetgeving), onze Gedragscode of enig ander intern beleid of interne procedures. 

Wanneer strikte vertrouwelijkheid of anonimiteit gewenst is, kun je gebruik maken van onze meertalige SpeakUp Line van een neutrale, externe provider. Deze lijn is bereikbaar via internet of telefoon via de volgende nummers: 

  • Duitsland: 0800 181 8952 (gebruik code: 106314)
  • Nederland: + 31 10 700 7503 (gebruik code: 106314)
  • België: 0800 893 26 (gebruik code: 106314)

Lees verder