#WeCare

Onze verantwoordelijkheid

Als financiële instelling zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheden: economisch, ecologisch en maatschappelijk. Daarom werken we op een transparante, ethische en betrouwbare manier, zonder compromissen. Met ons #WeCare-programma blijven we werken aan de verbetering van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Onze mvo-doelen

We willen ons bedrijf, onze mensen en de wereld om ons heen zoveel mogelijk verbeteren. Dat doen we door ervoor te zorgen dat mvo volledig onderdeel is van onze dagelijkse bedrijfsprocessen. We hebben duidelijke doelen en meetbare doelstellingen geformuleerd voor de volgende vijf onderwerpen en doen hier verslag van in ons jaarlijkse mvo-rapport:

 1. Sociale verantwoordelijkheid – #WeCare about our people
  We bouwen aan een maatschappelijk veerkrachtig en duurzaam CCV door te investeren in de ontwikkeling, inclusie en gelijke behandeling van mensen.
 2. Burgerschap – #WeCare about our role in the community
  We zijn via strategische partnerschappen actief betrokken bij de maatschappij en ondersteunen de bevordering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN.
 3. Ecologische verantwoordelijkheid – #WeCare about our footprint
  We proberen onze milieuvoetafdruk te verkleinen door ecologische principes te hanteren en deze te stroomlijnen met al onze activiteiten en de producten en diensten die we aanbieden.
 4. Verantwoorde waardeketen – #WeCare about our global impact
  We verduurzamen de supply chain door ecologische en ethische principes te hanteren bij de inkoop- en due-diligenceprocessen van ons bedrijf.
 5. Governance – #WeCare about doing ethical business
  We versterken interne processen die bij CCV ethisch management, het bedrijfsmodel en governance op het vlak van duurzaamheid moeten ondersteunen.

Leidende principes

We sluiten ons aan bij de beweging van verantwoorde bedrijven en laten ons daarbij ook leiden door internationale agenda's en bestaande mvo-kaders. Ons mvo-programma #WeCare bevat een aantal leidende principes die ons helpen onze ambitieuze doelen te halen:

Geïnspireerd door internationaal ‘thought leadership’

Wij willen een bijdrage leveren aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en onze bedrijfsvoering afstemmen op de tien principes van het Global Compact van de VN. We worden transparant beoordeeld door EcoVadis en streven ernaar ons aan te sluiten bij het Global Reporting Initiative om onze mvo-rapportage te verbeteren.

Geïntegreerd in onze dagelijkse processen

#WeCare betreft elk niveau in onze organisatie: al onze werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de mvo-doelen van hun afdeling. Voor bijvoorbeeld Inkoop betekent dit dat mvo een integraal onderdeel is van de due diligence en de beoordeling van leveranciers. We proberen zoveel mogelijk producten te herstellen of te recycleren en afval tot een minimum te beperken.

Verankerd in de huidige realiteit

De trends en heersende normen in de branche en een uitgebreide interne duurzaamheidsaudit vormden de bouwstenen voor ons #WeCare-programma. De sterke en zwakke punten en onze ambities die uit een groepsbreed raadplegingsproces met talloze interne en externe stakeholders naar voren kwamen, vormden de inspiratie voor ons huidige beleid.

Opgezet als systematisch en bedrijfsbreed traject

Het #WeCare-programma stelt ons in staat om ons te richten op alle aspecten van ons bedrijf, waardoor we al onze kernprocessen kunnen afstemmen op de principes van duurzaam zakendoen. Zo verbeteren we ons bedrijf als geheel.

Gericht op actie en ontwikkelinging

Met ons #WeCare-programma zetten we de volgende stap naar een meer professionele mvo-strategie die we goed zullen monitoren. De kennis die we opdoen en de lessen die we leren, nemen we mee en zien we als kansen om ons programma te blijven verbeteren.

Gemaakt in een participerende omgeving

Bij CCV vinden we het belangrijk dat er manieren zijn om anderen te raadplegen, betrekken en bij te laten dragen. Daarom hebben we #WeCare opgebouwd met de input van medewerkers. We blijven luisteren naar de behoeften van betrokkenen en de mensen voor wie ons werk gevolgen heeft.

Gebouwd op de waarden van CCV

#WeCare is opgebouwd vanuit de kernwaarden en de bedrijfsprincipes van CCV. Daardoor past onze mvo-strategie volledig in ons DNA. We zijn vastbesloten het erfgoed van onze oprichters eer aan te doen en ons ook de komende jaren te blijven verbeteren.

Jaarlijkse mvo-rapportage

Als een betrouwbare leverancier van betaaloplossingen hechten we heel veel waarde aan transparantie. Ons jaarlijkse mvo-rapport (binnenkort beschikbaar) laat zien wat we jaar na jaar bereiken en wat we nog verder willen verbeteren.

EcoVadis status

EcoVadis is 's werelds grootste en meest vertrouwde leverancier van zakelijke duurzaamheidsratings ter wereld. We werken samen met EcoVadis aan duurzaamheid via een gemeenschappelijk platform, een universele scorecard, benchmarks en tools voor prestatieverbetering.

Gedragscode

Omdat betaaloplossingen onze corebusiness vormen, zijn er veel regels en bepalingen die we absoluut moeten volgen. Daarom zijn compliance en risicobeheer onze belangrijkste zakelijke verantwoordelijkheid. Bovendien leggen we veel nadruk op maatschappelijke en ecologische aspecten, zakelijke integriteit, transparante economische prestaties, eerlijke inkooppraktijken en concurrentie, corruptiebestrijding en verantwoord locatiebeleid.

We streven ernaar alleen relaties te onderhouden met gereputeerde zakenpartners die bereid zijn de principes van de CCV-gedragscode te respecteren en zich aan de toepasbare wetgeving houden.

Klokkenluidersysteem

Onze reputatie als een betrouwbaar, eerlijk en respectvol bedrijf is essentieel voor ons succes. Daarom vragen we je om ons te informeren als je een verdenking hebt van onwettig, onethisch of ander ongepast gedrag bij CCV dat kan resulteren in een overtreding van toepasbare (nationale en/of Europese) wet- en regelgeving, onze Gedragscode of interne procedures en beleid.

Voor situaties waarin strikte vertrouwelijkheid of anonimiteit gewenst is, hebben we een SpeakUp Line in meerdere talen van een externe partij, die via internet of telefonisch te bereiken is.

 • Duitsland:  0800 1801733 (gebruik code 91814)
 • Nederland:  0800 0222 93 (gebruik code 11717)
 • België:  0800 71365 (gebruik code 52417)

Lees verder