Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

CCV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie. Deze site wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. CCV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van de aan deze site verbonden internetsites.

Algemene bezoekgegevens aan de website worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's en het bezoekersaantal. Het doel hiervan is om de inrichting van de internetsite te optimaliseren, zodat CCV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.