Veelgestelde vragen over het verplicht aanleveren van klantgegevens

Als financiële instelling is integriteit voor ons belangrijk. Om goed zaken met elkaar te kunnen doen, vinden wij het belangrijk om te weten wie jij bent.

Onze klanten beter leren kennen
Als financiële instelling vallen wij onder de Nederlandse wetten Wft (Wet op financieel toezicht) en Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en vervullen wij daarmee een poortwachtersfunctie. Om te voorkomen dat we relaties aangaan met personen en/of ondernemingen die het vertrouwen in ons – en daarmee het financiële stelsel – kunnen schenden, moeten wij onze klanten goed kennen.

Wettelijke verplichting, aanvullende gegevens
Wij zijn verplicht om gegevens van onze klanten vast te leggen en deze periodiek te controleren. Onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, controleert weer of wij dit doen.

In MyCCV kun je jouw gegevens controleren en aanvullen waar nodig. Daarbij is ook een kopie identiteitsbewijs nodig. Daarnaast zullen wij je vragen, als laatste stap in het proces, een verificatie uit te voeren, zodat wij kunnen vaststellen dat jij jij bent.

Lees het artikel waarom het belangrijk is om onze klanten te kennen of bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Aanvullende klantgegevens

Verwerking van gegevens en terugkoppeling

Vragen en support