1. FAQ
  2. Facturen
  3. Ik heb een dubbele betaling gedaan. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Ik heb een dubbele betaling gedaan. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Bij een dubbele of onverschuldigde betaling ontvangen wij graag een kopie van uw betaalbewijs of bankafschrift, waar de dubbele betaling op staat vermeld. Overige posten of uw saldo hoeven wij uiteraard niet te zien. Het bewijs stuurt u naar service@nl.ccv.eu.

Wij verrekenen de dubbele of onverschuldigde betaling met uw eerstvolgende factuur. Wanneer u geen openstaande facturen heeft, gaan wij na een periode van vier weken over tot uitbetaling. U kunt het bedrag uiteraard ook laten storneren bij uw bank, waardoor u eerder over uw geld beschikt.