CCV is een familieconcern met structuurregime. CCV Group B.V. is de moedermaatschappij van verschillende Nederlandse en buitenlandse dochtermaatschappijen.

CCV Group B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De moedermaatschappij is in het bezit van twee vergunningen op basis van de Wet op het Financieel toezicht, namelijk een vergunning voor betaalinstelling en een vergunning van rechtswege voor afwikkelonderneming. De DNB is verantwoordelijk voor specifieke taken op het gebied van prudentieel toezicht (gericht op het bevorderen van de financiële degelijkheid van financiële instellingen). De AFM is verantwoordelijk voor het ‘gedragstoezicht’ (beoordeling van het gedrag van partijen op de Nederlandse financiële markten). Daarnaast staat CCV op basis van de Telecomwet geregistreerd als aanbieder van elektronische communicatiediensten en als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.