We pinnen meer, veiliger en efficiënter aan de kassa

Eind 2005 kwamen banken en toonbankinstellingen (detailhandel, horeca, tankstations) het Convenant Betalingsverkeer overeen. Sindsdien wordt samengewerkt aan veiliger, efficiënter en betrouwbaarder betalen in Nederland. De gezamenlijke inspanningen leidden tot aanzienlijke groeicijfers van zowel het aantal pinautomaten als het aantal pinbetalingen. Bovendien zijn de kosten van pinbetalingen sterk gedaald voor de ondernemers in Nederland.

Het pinnen van nu

In Nederland staan er op dit moment ruim 360.000 betaalautomaten. Het aantal pintransacties is sinds 2005 verdrievoudigd. Waarbij in 2005 1,3 miljard transacties werden gedaan, worden er nu bijna 4 miljard transacties gedaan. Het aantal pinbetalingen is in 2018 met gestegen tot 3,93 miljard pinbetalingen die samen goed waren voor een bedrag van € 110,6 miljard. Wat in 2017 nog samen    € 100,6 miljard was. Het aandeel contactloze betalingen is van 24% naar 29% gegroeid van alle pinbetalingen. En nog altijd wordt er veel contactloos betaald waarbij het vooral in de supermarkt populair is om snel en gemakkelijk te betalen.

Daarnaast zijn ondernemers erg tevreden over het pingedrag van de Nederlandse consument. De gemaakte afspraken tussen banken, brancheverenigingen en tussenpersonen werken goed. Het pinnen zorgt voor een snellere afhandeling bij een betaalpunt, zoals een kassa, waardoor wachtrijen worden ingekort en klanten tevredener de deur uit lopen.

Door de sterke groei van contactloos betalen in Nederland is het aandeel van relatief kleine pinbetalingen tot 5 euro fors toegenomen, met ruim 16 procent. Twee derde van alle pinbetalingen gebeurt voor bedragen tot en met 20 euro.

Pinnen in Nederland van 2005 tot nu

ScreenHunter_03 Nov. 13 11.12