We pinnen meer, veiliger en efficiënter aan de kassa

In Nederland heerst een echte pincultuur, dit is ook te zien ik alle stijgende cijfers met betrekking tot het betaalgedrag in Nederland. Sinds het Convenant Betalingsverkeer in 2005 wordt in heel Nederland nauw samengewerkt aan het veiliger, efficiënter en betrouwbaarder betalen. Na jaren lange inspanning is een aanzienlijke groei te zien in de cijfers van zowel het aantal pinautomaten als het aantal pinbetalingen. Verder zijn de kosten van pinbetalingen sterk gedaald voor de ondernemers. Maar waar staan we vandaag de dag precies? In de onderstaande infographic kijken we naar de betaalrevolutie die sinds 2005 heeft plaatsgevonden.

Het pinnen van nu

In Nederland staan op dit moment ruim 360.000 betaalautomaten. Het aantal pintransacties is sinds 2005 verdrievoudigd. Waar in 2005 nog maar 1,3 miljard transacties per jaar werden gedaan, worden nu bijna 4 miljard transacties gedaan. Het aandeel contactloze betalingen is van 24% naar 29% gegroeid. En nog altijd wordt er veel contactloos betaald waarbij het vooral in de supermarkt populair is om snel en gemakkelijk te betalen. Ook ondernemers zijn erg tevreden over het pingedrag van de Nederlandse consument. De gemaakte afspraken tussen banken, brancheverenigingen en tussenpersonen werken goed. Het pinnen zorgt voor een snellere afhandeling bij een kassa, waardoor wachtrijen worden ingekort en klanten tevredener de deur uit lopen. Verder is door sterke groei het aandeel van kleine pinbetalingen tot 5 euro fors toegenomen, met ruim 16 procent. Twee derde van alle pinbetalingen gebeurt voor bedragen tot en met 20 euro.

Hoge uptime

Betalingen vinden vandaag de dag voornamelijk digitaal en elektronisch plaats wat ervoor zorgt dat we in Nederland steeds afhankelijker worden van systemen. Echter is de storingsgevoeligheid in de afgelopen jaren flink afgenomen en heeft een uptime van 99,9%.

Pinnen in Nederland van 2005 tot nu

Infographic veilig betalen

Bron: Stichting Bevordering Efficiënt Betalen