Valt externe schade onder het servicecontract?

Externe schade aan je betaalautomaat valt niet onder het Servicecontract. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden. Zie 27.3.