Valt externe schade onder het Servicecontract?

Externe schade aan je betaalautomaat valt niet onder het Servicecontract. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden (blz 11, 28.3).