Wet- en regelgeving

Als financiële dienstverlener werken wij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  Deze zijn onder andere vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Telecomwetgeving. Praktisch betekent dit dat wij als financiële instelling een integere en beheerste bedrijfsvoering hebben.

Op basis van deze wetgeving valt CCV onder toezicht van de volgende toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Agentschap Telecom

Dat betekent voor u als (potentiele) klant dat wij u breed informeren: over onze diensten, wat deze inhouden en wat deze voor u betekenen. En ook aan welke voorwaarden u (blijvend) moet voldoen om onze diensten af te nemen.

Certificeringen

Omdat wij aantoonbaar willen maken dat onze bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die aan ons gesteld worden, zijn wij gecertificeerd volgens de meest stringente eisen die gelden voor financiële dienstverleners: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ISO 27001 en ISAE 3402.

Onze algemene voorwaarden (in het kort)

U hebt gekozen (of gaat kiezen) voor één van onze betaaloplossingen of -diensten. Gefeliciteerd! Hier leest u de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden. U ziet zo in grote lijnen welke rechten u hebt. Waar u op kunt rekenen en waar wij in onze samenwerking met u op rekenen.

Deze verkorte versie is een toegankelijke samenvatting van het meer gedetailleerde juridisch document: de officiële Algemene Voorwaarden CCV Group BV. Wilt u precies weten wat uw rechten zijn, dan leest u dat daarin. Of in juridische woorden: aan deze samenvatting, zoals u die hier leest, kunt u geen rechten ontlenen.

Consumentenrechten

Deze rechten zijn te danken aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), de richtlijn betaalrekeningen en andere EU-wetgeving, die als doel hebben consumenten betalingen veiliger en makkelijker te maken.

Consumenten rechten bij het doen van betalingen in Europa