Uw rechten bij het gebruik van transactie- en online diensten

Verwerking van betaaltransacties

We betalen de ontvangen betaling ongewijzigd aan u door, binnen (gemiddeld) één werkdag. Deze garantie vervalt wanneer er sprake is van:

 • verkeerde verwerking vanwege een technische storing;
 • onrechtmatigheden of een vermoeden van fraude;
 • niet-geverifieerde of betwiste autorisatie van de betaling.

Mocht één van deze situaties voorkomen of mocht uw klant de betaling betwisten, dan kan het zijn dat een chargeback (terugbetaling) nodig is. U kunt zich hier niet via ons tegen verzetten.

 • We kunnen de betalingen aan u uitstellen wanneer we veiligheid- en integriteitrisico’s signaleren, als u uw verplichtingen niet nakomt of bij vermoeden van fraude.
 • U ontvangt voorschriften van ons en van verschillende andere partijen, zoals de bank die het betaalverkeer organiseert (de ‘acquirer’), aanbieders van betaalmethodes (zoals iDEAL) en wettelijke toezichthouders. U bent verplicht deze voorschriften op te volgen.
 • U accepteert alleen betalingen die passen bij de aard van uw bedrijf. Betalingen die frauduleus of onrechtmatig zijn, accepteert u niet.
 • U mag geen gegevens over betalingen of andere privacygevoelige gegevens verwerken, transporteren of opslaan. Uitzondering is wanneer de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor u is om te voldoen aan veiligheidseisen.
 • Soms moeten we de specificaties van uw betaalautomaat of betaalinterface wijzigen. Ook kunnen wij noodmaatregelen nemen, een inspectie uitvoeren of limieten opleggen. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 • U geeft ons de informatie die wij nodig hebben om uw kredietwaardigheid te onderzoeken en om de branchecode te registreren.
 • Over frauduleuze betalingen informeert u ons. Wanneer we uw acceptatie van betalingen moeten onderzoeken, dan werkt u mee aan dit onderzoek.
 • Om het gebruik van betaalkaarten te beveiligen neemt u voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruik van technische beveiligingsinstrumenten.

Retourpintransacties

 • Voor retourpintransacties is een geldig betaalbewijs nodig, waaruit de koop van het product blijkt. Het bedrag van de retourpintransactie mag niet hoger zijn dan de oorspronkelijke betaling.
 • U tekent de transactiebon van de retourpintransactie en geeft deze aan uw klant.
 • Voor retourpintransacties moet de betaalautomaat beveiligd zijn met een wachtwoord. Andere partijen kunnen een limiet aan het retourpinbedrag stellen.

Dienstverlening op afstand (online diensten, zoals webshops)

 • Dit is dienstverlening waarbij u op afstand gebruik maakt van onze software en data, bijvoorbeeld CCV Shop of MyCCV.
 • We hebben geen invloed op het correct functioneren van alle telecommunicatie- en IT-systemen. Daardoor kunnen we niet garanderen dat de dienst voortdurend of zonder onderbrekingen beschikbaar is. Natuurlijk doen we wel ons uiterste best de beschikbaarheid zo hoog mogelijk te houden.
 • We kunnen wijzigingen aanbrengen in de dienstverlening op afstand. Daar informeren we u tijdig over.
 • We kunnen de dienstverlening op afstand tijdelijk buiten gebruik stellen, bijvoorbeeld voor onderhoud of om veiligheidsredenen. Dit doen we zoveel mogelijk buiten kantoortijden.
 • Onze dienstverlening is geen vervanging voor uw administratieve verplichting(en). Wanneer een provider u bijvoorbeeld vraagt gegevens bij te houden, doen wij dat niet voor u.
 • We zijn niet verplicht een back-up van de gegevens te maken.
 • We kunnen gegevens van onze systemen verwijderen wanneer we vermoeden dat deze gegevens in strijd zijn met de wet.