Wet- en regelgeving

Als financiële dienstverlener werken wij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  Deze zijn onder andere vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiëren van terrorrisme (Wwft), de Telecomwetgeving en de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Praktisch betekent dit dat wij als financiële instelling een integere en beheerste bedrijfsvoering hebben.

Op basis van deze wetgeving valt CCV onder toezicht van de volgende toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Agentschap Telecom

Dat betekent voor u als (potentiële) klant dat wij u breed informeren: over onze diensten, wat deze inhouden en wat deze voor u betekenen. En ook aan welke voorwaarden u (blijvend) moet voldoen om onze diensten af te nemen.

Certificeringen

Omdat wij aantoonbaar willen maken dat onze bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die aan ons gesteld worden, zijn wij gecertificeerd volgens de meest stringente eisen die gelden voor financiële dienstverleners. De veiligheid van onze terminals voldoet aan de vereisten voor de Payment Card Industry (PCI). Voor verwerking van betalingstransacties zijn wij gecertificeerd voor:

  • ISO 27001: ISO standaard voor informatiebeveiliging
  • PCI DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard
  • PCI PIN: Payment Card Industry - Personal Identification Numbers
  • ISAE 3402 type II: raamwerk voor interne controle

Beschikbaarheid transactieverwerking

Onze algemene voorwaarden (in het kort)

U hebt gekozen (of gaat kiezen) voor één van onze betaaloplossingen of -diensten. Gefeliciteerd! Hier leest u de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden. U ziet zo in grote lijnen welke rechten u hebt. Waar u op kunt rekenen en waar wij in onze samenwerking met u op rekenen.

Deze verkorte versie is een toegankelijke samenvatting van het meer gedetailleerde juridisch document: de officiële Algemene Voorwaarden CCV Group BV. Wilt u precies weten wat uw rechten zijn, dan leest u dat daarin. Of in juridische woorden: aan deze samenvatting, zoals u die hier leest, kunt u geen rechten ontlenen.

Lees meer over onze:

Consumentenrechten

Deze rechten zijn te danken aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), de richtlijn betaalrekeningen en andere EU-wetgeving, die als doel hebben consumenten betalingen veiliger en makkelijker te maken.

Consumenten rechten bij het doen van betalingen in Europa