Uw rechten bij huur en gebruik van onze betaaloplossingen

Over huur en verhuur

 • In de huurovereenkomst zijn verbruiksartikelen – zoals batterijen, stempels, inktcartridges, kabels, bonnenrollen – niet inbegrepen.
 • U bent verplicht zich adequaat te verzekeren voor alle risico’s die horen bij uw positie als huurder van onze spullen.
 • U volgt onze instructies voor gebruik van de gehuurde producten op. Het is niet toegestaan de producten aan te passen, uit te breiden of te koppelen aan niet door ons goedgekeurde apparatuur.
 • U gebruikt de gehuurde producten alleen voor uw eigen organisatie of bedrijf. Gebruik door anderen is niet toegestaan.
 • We kunnen verhuurde producten tussendoor vervangen door een product dat technisch en functioneel gelijkwaardig is. De kosten voor deze vervanging zijn voor onze rekening. De huurprijs voor de resterende looptijd van de overeenkomst blijft ongewijzigd. Daarna kan de huurprijs wel wijzigen.
 • Na afloop van de overeenkomst geeft u de gehuurde producten in oorspronkelijke staat aan ons terug.

Installatie van de producten of diensten

 • We geven van tevoren door waar de omgeving – uw onderneming – aan moet voldoen, zodat wij het product of de dienst te kunnen installeren.
 • Missen we noodzakelijke elementen, dan kunnen we de installatie uitstellen en zijn de extra kosten voor uw rekening.

Ondersteuning door ons Service Center

 • Bij ons Service Center kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week storingen melden of vragen stellen over uw producten en diensten.
 • Wij doen ons best uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden en gebreken en storingen op te lossen. We kunnen echter niet garanderen dat onze antwoorden altijd juist en volledig zijn, dat iedere storing wordt verholpen, of dat toegezegde oplos- of responstijden altijd gehaald worden.
 • Voor het gebruik van onze producten en diensten is periodiek nieuwe software nodig, waarvoor we kosten in rekening kunnen brengen. Deze vernieuwde software kunnen we automatisch installeren.
 • Heeft u een servicecontract, dan is zowel ondersteuning op afstand als ondersteuning op locatie inbegrepen. Zonder servicecontract is alle ondersteuning op basis van nacalculatie.

Over telecommunicatiediensten (telefoonlijnen, bijvoorbeeld)

 • Voor de uitvoering van onze telecommunicatiediensten zijn we afhankelijk van anderen: providers. Daarom kunnen we de door ons vermelde beschikbaarheid, transmissie- en opslagcapaciteit niet garanderen.
 • De apparatuur (zoals modems en routers) heeft u in bruikleen. Deze kunnen we altijd omruilen of terughalen.
 • Wanneer storingen door uw fout zijn ontstaan of door niet goed functionerende apparatuur die u heeft aangesloten, zijn de kosten voor onderzoeken en verhelpen van de storing voor uw rekening.
 • We zorgen voor de installatie van de telecommunicatiediensten en de bijbehorende apparatuur.
 • Bent u de simkaart of de codes verloren? Brengt u ons dan zo snel mogelijk op de hoogte, dan kunnen wij de kaart buiten gebruik stellen. Eventuele kosten en schade zijn voor uw rekening.
 • U mag de simkaart niet uit de betaalautomaat verwijderen om deze ergens anders voor te gebruiken.
 • Gebruik van deze diensten is alleen bedoeld voor Nederland. Gebruikt u de diensten toch in het buitenland, dan kunt u te maken krijgen met meerkosten. Ook kan dat een reden zijn om onze overeenkomst te beëindigen.