Verplichte naam-nummer controle zakelijke uitbetalingsrekening

Transacties die via CCV verwerkt worden, kunnen enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer dat op naam staat van de onderneming. Dit is één van de voorwaarden waar CCV als transactieverwerker moet aan voldoen. Het IBAN-nummer dat in ons portaal MyCCV wordt ingevuld als rekeningnummer voor de uitbetalingen, wordt hierop automatisch gecontroleerd. Indien de controle niet kan uitgevoerd worden, zal er gevraagd worden om manueel een bankafschrift te uploaden. Doordat de naam van de zakelijke rekening en het rekeningnummer (IBAN) hierop vermeld staan, kunnen we onze naam-nummer controle uitvoeren. Opdat het afschrift geldig zou zijn, dient de datum vermeld te staan en mag deze niet ouder zijn dan 30 dagen. Het bankafschrift mag enkel als pdf-bestand aangeleverd worden en dient via de bank opgevraagd te zijn. 

In het kort: 

  • Naam van de zakelijke rekening (maatschappelijke zetel/commerciële naam) duidelijk 
  • IBAN-nummer/rekeningnummer 
  • Datum (niet ouder dan 30 dagen) 
  • Logo van de bank 

Alleen een origineel pdf-bestand van de bank is rechtsgeldig, screenshots of foto’s van een bankafschrift worden niet aanvaard. Transactiebedragen en gegevens van de overschrijvingen die op het afschrift te zien zijn, mogen onleesbaar gemaakt worden. 

Je kan via de webversie van jouw bank (niet altijd via de app) eenvoudig een pdf van je bankafschrift downloaden. Bij de meeste banken kan je vanuit het betalingsoverzicht een pdf opslaan van de betreffende verrichting. Lukt dat niet, dan kan je contact opnemen met je bank. Het afschrift kan je vervolgens downloaden en samen met de andere benodigde documenten aan ons bezorgen.