1. FAQ
  2. MyCCV
  3. Ik heb een bestelling geplaatst, wat nu?

Ik heb een bestelling geplaatst, wat nu?

Een aanvraag bestaat uit verschillende fases:

  1. Aanvraag CCV Transactieverwerkingscontract (enkel van toepassing indien uw aanvraag via uw leverancier wordt aangevraagd)
  2. Bevestiging van uw MyCCV Account
  3. Start screening

Heeft u stap 3 succesvol kunnen doorlopen? CCV zal uw aanvraag dan in behandeling nemen. Wij zullen u gedurende deze periode op de hoogte houden van uw aanvraag. De status gedurende het screeningsproces kunt u zelf volgen in MyCCV. Wanneer wij u succesvol hebben gescreend, ontvangt u zo spoedig mogelijk uw bestelling, dan wel een terugkoppeling ten behoeve van de activatie.

Belangrijke zaken om op te letten tijdens de screening:

  • Bij het invullen van de naam van de tekenbevoegde moet u de volledige naam invullen: voornaam, eventuele doopnamen, achternaam, geboortenaam.
  • Zorg dat de documenten (waaronder uw identificatiebewijs) die u uploadt, goed leesbaar zijn.