Is er reeds een werkdag verstreken?

De uitbetaling van een transactie vindt één werkdag na de transactie (in het geval van een verschoven boekingsperiode twee werkdagen) plaats. De storting kan de gehele werkdag plaatsvinden. Afhankelijk van verschillende factoren kan het tijdstip van de storting dus variëren.