Gedragscode

Onze bedrijfswaarden en principes liggen aan de basis van hoe we dagelijks ons werk doen. Wij onderschrijven het belang van een integere financiële sector en dragen daar zelf aan bij door middel van zorgvuldig vastgelegde gedragscodes en strikt risicomanagement. Daarnaast nemen wij onze verantwoordelijkheid op sociaal en ecologisch vlak en hechten wij grote waarde aan zakelijke integriteit, eerlijke inkooppraktijken en anti-corruptie.

Lees hier meer over doelen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om de dagelijkse naleving van onze gedragscode te garanderen, is deze vertaald naar praktische richtlijnen, trainingen voor medewerkers en dagelijks beleid. Zo zijn er regels opgesteld over social media, het aannemen van geschenken en over hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie. Alles wat we doen en al onze communicatie is hierop gebaseerd. Onze Raad van Bestuur en leidinggevenden zien erop toe dat de gedragscode wordt toegepast en nageleefd.

CCV verlangt van al haar zakelijke partners dat zij de principes van onze gedragscode respecteren en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Bankierseed

Hoewel we geen bankiers zijn, hebben al onze managers en commissarissen de Nederlandse bankierseed afgelegd. Dit is een beroepseed waarmee werknemers van een financiële instelling beloven dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen vervullen en dat ze het belang van hun klanten centraal zullen stellen. Ook nieuwe medewerkers krijgen tijdens het onboardingproces de mogelijkheid om de eed af te leggen.