Waarom is de prijs van het contract en/of de transacties op mijn factuur gewijzigd?

Gezien de inflatie van het afgelopen jaar, is ook CCV genoodzaakt haar prijzen te indexeren en deels te verhogen. Dit met ingang op 1 januari 2023.

CCV hanteert voor de indexering jaarlijks het CPI-inflatie Nederland cijfer van juli van het afgelopen jaar, zoals aangegeven in de CCV Algemene Voorwaarden.

Afgelopen jaar (2022) was het indexeringscijfer over juli 10,3%. Die CCV heeft gehanteerd voor de prijsberekening over haar diensten voor het jaar 2023.

De prijzen worden afgerond op hele Euro’s als het bedrag dit toestaat.