Enny van de Velden gaat nieuwe rol bekleden binnen CCV Group

Ieper, 19 december 2023 - CCV Group B.V., een prominente speler in de financiële sector en aanbieder van omnichannel betaaloplossingen, heeft Enny van de Velden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van de Velden stopt per 1 januari 2024 als CCO en voorzitter van de Raad van Bestuur van CCV Group B.V.. Vervolgens zal zij, na een verplichte afkoelingsperiode, die ingaat op 1 januari 2024, toetreden tot de Raad van Commissarissen van CCV, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Als beoogd nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen zal Van de Velden de strategische koers van de RvC versterken met haar brede kennis van het betalingsverkeer, haar langjarige expertise en omvangrijke netwerk in de financiële sector.

 

Enny van de Velden 

Enny van de Velden heeft sinds haar aantreden in 2012 een spilfunctie vervuld bij CCV, eerst als Managing Director en vanaf 2016 als CCO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Zo heeft Van de Velden een belangrijke rol gespeeld bij de internationale expansie en de sterke positie van CCV op het gebied van omnichannel betaaloplossingen. Onder haar leiding heeft CCV een sterke niche gecreëerd in selfservice markten, door vanuit het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Zwitserland uit te groeien tot een belangrijke internationale speler en tevens haar leidende positie in België en Nederland weten te behouden. In 2015 richtte ze de internationale business unit op, die zich ontwikkelde tot het winstgevende CCV XL, gericht op partnerships in selfservice markten. 

In 2018 is onder leiding van Van de Velden de CPayond joint venture met hardwareleverancier PAX van start gegaan. Deze succesvolle samenwerking, gespecialiseerd in selfservice betaaloplossingen heeft CCV aanzienlijke invloed gegeven op de productontwikkeling. Enny van de Velden behoudt haar rol als voorzitter van CPayond’s Raad van Toezicht. 

Naast haar nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet Van de Velden mogelijkheden om zich te richten op andere bedrijfsactiviteiten, waarin zij deels al actief is, en is zij beter in staat een goede balans tussen werk en privé te realiseren. 

"De visionaire leiding van Enny van de Velden heeft een cruciale rol gespeeld bij de indrukwekkende reis die CCV in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Zo heeft zij CCV door internationale expansie en innovatie in omnichannel betaaloplossingen geloodst. We zijn erg dankbaar voor haar enorme inzet en betrokkenheid bij CCV” aldus Petra Teunis, voorzitter van de Raad van Commissarissen.