Storing ‘Configuratie niet gereed’

Als op het scherm van je betaalautomaat de melding ‘Configuratie niet gereed’ staat, is er mogelijk iets fout gegaan met de software-update.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • Het papier is op.
  • De communicatie met het terminal management systeem (TMS) was onderbroken.
  • Er is een probleem met de pinpad.

Hoe los je dit op?

  • Als het papier op is, plaats je een nieuwe rol en voer je de procedure Contact TMS uit.
  • Als er een andere reden is, zoals hierboven genoemd, voer je een Contact TMS uit.

Als de melding ook daarna in beeld blijft, neem je contact op met de Customer support om de storing op te (laten) lossen.

Als je een CCV Smart (A80-P400/VX520-VX820/VX570-VX820) of CCV Duo Base (A80-A35) hebt, kan er een probleem zijn met de pinpad:

Is het scherm donker?

  • Controleer of de draden juist zijn aangesloten.
  • Als de draden correct zijn aangesloten, probeer je de betaalautomaat te resetten.

Hoe je een reset uitvoert, lees je hier. 

Als de melding ook daarna in beeld blijft, neem je contact op met de Customer support.