Bij nood zijn bedrijfshulpverlenende collega's op te roepen via bovenstaand nummer.

Vanaf de locaties in Arnhem en Velp kan het interne noodnummer 4911 ook gebruikt worden.

De taken van deze collega's zijn als volgt:

  • Het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
  • Beperken en bestrijden van brand
  • Beperken van gevolgen van ongevallen
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezige personen binnen het bedrijf
  • Alarmeren en samenwerken met externe hulpverlengingorganisaties